oferta . . .

Agro - Port Darłowo oferuję usługi przeładunkowe na jednostki pływające do 2700DWT
Oferujemy przeładunki i transport:

- zboża
- wapno rolnicze
- nawozy(luzem i w bigbagach)
- rzepak
- kruszywa
- kamień hydrotechniczny
- złom
- towary paletyzowane i workowane

Możliwości składowe:

- magazyn płaski duży ok 3000mt
- magazyn płaski mały ok 1000mt
- 14 silosów: 150mt
- suszarnia 20mt/h
- elewator zbożowy 4200mt

Rata przeładunkowa na jednostki pływające:
- możliwość rozładunku dwóch jednostek jednocześnie
- załadunek 150mt/h
- rozładunek 300mt/h

Odbiory transportu lądowego (samochody ciężarowe)
- kosz przyjęciowy o wydajności 150mt
- przyjęcia aut bezpośrednio na magazyny płaskie

Nabrzeża AGRO-PORT DARŁOWO
Szczecińskie 167m, Gdyńskie 192m

Maksymalna wielkość jednostki pływającej:

- max długość 90metrów
- max szerokość 13,5 metrów
- max zanurzenie 4,2metra
- max DWT 2700